Deli na:
Pravila in pogoji oglaševanja na spletnem portalu Vagabundo
 1. Na spletnem portalu Vagabundo izvajamo promocijo turistične ponudbe.
 2. Za objavo turistične ponudbe na Vagabundo se mora naročnik strinjati s temi pravili in pogoji oglaševanja, ki se lahko občasno posodobijo in spremenijo.
 3. Za objavo turistične ponudbe mora naročnik izpolniti poseben obrazec na vagabundo.si ali podrobnosti poslati na e-mail info@vagabundo.si.
 4. Z oddajo izpolnjenega obrazca se naročnik hkrati vpiše na listo za brezplačne eNovice.
 5. Naročnik se zavezuje, da bo v objavo na Vagabundo posredoval zgolj tista besedila, fotografije in drugo vsebino, za katere ima ustrezne avtorske pravice ali dovoljenja.
 6. Naročnik v zvezi s tem Vagabundo ter upravljavca strani promoTour, Črtomir Rosić s.p. odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitne kršitve avtorskih pravic ter v celoti prevzema odgovornost za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala.
 7. Naročnik se strinja, da lahko Vagabundo za potrebe navedbe vira uporabi ˝naziv uporabnika˝.
 8. Naročnik se obvezuje, da za objavo na Vagabundo ne bo posredoval vsebin v imenu koga drugega brez njegovega soglasja.
 9. Spletni portal Vagabundo si pridržuje pravico, da posredovano vsebino naročnika ne objavi, če presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu spletnega portala ali vsebinsko in tematsko ne sodi na Vagabundo.
 10. Objava in promocija turistične ponudbe se zaračunava po aktualni ceni oz. po ceni podani po ponudbi.
 11. Vse objave in promocija turistične ponudbe na Vagabundo se objavi za trajno obdobje, razen če se naročnik in upravljavec, podjetje promoTour, Črtomir Rosić s.p. ne dogovorita drugače.
 12. Oglaševanje preko prikaznega okna (pop-up) se naročuje na določeno obdobje po dogovoru z naročnikom in ni vezano na število klikov.
 13. Po poteku obdobja oglaševanja preko prikaznega okna (pop-up), naročnik lahko oglaševanje podaljša za novo obdobje, pri tem pa je upravičen do 10% popusta.
 14. Pred objavo oglasne akcije se naročnik in Vagabundo oziroma upravljavec strani, podjetje promoTour, Črtomir Rosić s.p. dogovorita o podrobnostih.
 15. Vsak poznejši preklic oglasne akcije upravljavec strani zaračuna odškodnino v višini 30 % od cene naročene oglasne akcije.
 16. Rok plačila naročene oglasne akcije je 8 dni po izdaji računa, ki se izda po objavi na spletnem portalu Vagabundo.

Splošni pogoji

 1. Kopiranje in uporaba kateregakoli dela strani Vagabundo vključno z vsemi podatki in vsebinami, ki jih posredujejo naročniki, niso dovoljeni brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca strani, podjetja promoTour, Črtomir Rosić s.p.
 2. Upravljavec strani Vagabundo ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo (vključno z morebitnim izgubljenim ali pričakovanim dobičkom, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov), ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa do zakupljenega strežnika, neobjave oziroma izbrisa vsebine ali napak v delovanju spletne strani.
 3. Vsebina in funkcionalnost spletnih strani Vagabundo sta ponujeni ˝takšni, kot sta˝, brez kakršnihkoli drugih jamstev.
 4. Upravljavec strani Vagabundo si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega portala in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik vsebine oziroma to, kako jo drugi uporabniki najdejo.
 5. Upravljavec strani Vagabundo si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta ˝Pravila in pogoje uporabe˝, brez vnaprejšnje najave.
 6. Vsaka uporaba sistema Vagabundo po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami.

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@vagabundo.si.