Deli na:
Splošno

Lastnik in upravljavec spletnih strani oz. spletnega portala Vagabundo in domene https://vagabundo.si (v nadaljevanju samo portal Vagabundo) je podjetje PromoTOUR, Črtomir Rosić s.p. (v nadaljevanju samo lastnik). V interesu lastnika je, da so na spletnih straneh objavljeni podatki točni ter posodobljeni, zato si lastnik pridržuje pravico, da kadarkoli ter brez predhodnega obvestila spremeni njihovo vsebino, vendar lastnik ne more zagotoviti, da so podatki popolni, pravilni ali da ne bo prišlo do njihovih sprememb zaradi tretjih oseb (če gre za vdor ali virus). Lastnik tudi ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Pri uporabi vsebine portala vagabundo mora uporabnik upoštevati, da so vse avtorske vsebine zaščitene na podlagi zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Neupravičeno prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje kakršnekoli vsebine portala Vagabundo v komercialne namene ni dovoljeno brez izrecnega soglasja lastnika, podanega v pisni obliki, ali na kakršenkoli drug trajni način.

Osebni podatki

Zavedamo se, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Zaradi tega posvečamo varstvu osebnih podatkov veliko pozornost in spoštujemo zasebnost svojih uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi. Tako na spletnih straneh skupaj s kakovostnimi vsebinami zagotavljamo tudi pravico uporabnikov, da sami odločajo o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih lastnik zbira od uporabnikov, še posebej tistih, ki na spletnih straneh oddajajo kakšno povpraševanje. Ta politika zasebnosti ureja tudi, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo in kakšne so pravice uporabnikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov na portalu vagabundo je podjetje PromoTOUR, Črtomir Rosić s.p., Wilhelmova ulica 5, 2250 Ptuj. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov je uporabnikom dosegljiva na info@promotour.si.

Katere osebne podatke obdelujemo

Pridobljeni podatki, ki jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani od uporabnikov:

 • osnovni kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe ali najetih storitev (davčna številka, predmet nakupa, cena, naslov, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.);
 • pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
 • IP-naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov.
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago ali storitev);
 • kadar je obdelava osebnih podatkov uporabnikov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki jo je uporabnik sklenil z nami, ali ker je od nas želel ponudbo;
 • kadar uporabnik za obdelavo svojih osebnih podatkov poda privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer ima vedno pravico, da dano privolitev prekliče (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi).
Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih pridobimo od uporabnikov storitev portala Vagabundo, lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z uporabniki glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na njihova povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte ali navadne pošte);
 • tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil;
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji naših storitev ter o uporabi spletnih strani;
 • za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
 • za izvedbo nagradnih iger;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po e-pošti ter opravljanje telefonskih klicev.

Ob poslanih elektronskih sporočilih beležimo odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako na portalu Vagabundo beležimo oglede in akcije. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo in analiziramo ter ocenjujemo aktivnosti in merjenje zanimanja uporabnikov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve uporabnikov, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z njihove strani. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med lastnikom in posameznim uporabnikom, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga ali storitve). Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z uporabnikom. Če bi v podjetju PromoTOUR prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bo podjetje zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisalo.

Varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
 • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od podjetja PromoTOUR, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznih uporabnikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Upravljavec zagotavlja ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje pridobljenih podatkov in jih v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. V podjetju PromoTOUR izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov uporabniki niso dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujejo, ne morejo prejeti določenih storitev, oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bo lastnik navedel vsakič, ko bo od uporabnika pridobival osebne podatke.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vsako željo uporabnika po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov. Vsak uporabnik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji). Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-poštnega sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@promotour.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko uporabnik naslovi v pisni obliki na katerikoli stik, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od uporabnika zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da uporabnika ne moremo zanesljivo identificirati. Na zahtevo uporabnika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Uporaba piškotkov

Lastnik zbira osebne podatke uporabnikov tudi ob obisku spletnih straneh prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter statistike obiska. Kot uporabnik spletnih strani se uporabnik strinja, da se mu v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne strani in spletno analitiko. Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega uporabnika, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta. Podrobnosti o politiki piškotkov je dosegljiva na spletni strani.

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@vagabundo.si.